Home / Announcement / ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢

ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢

རང་ལོ་༢༥ནས་༤༠བར་ཡིན་པའི་མཐོ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཞིག་བྱིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་དུ་འདི་ག་གདན་སར་མཁོ་བས་ན་ཐུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁོར་ཁ་བྱང་ཐོག་བྲེལ་བ་ཡོང་བ་ཞུ།

Check Also

khamgar construction

Business Service I Dharamshala: The Head of the Republic of Kalmykia, Aleksey Orlov called on …

Show Buttons
Hide Buttons