Updates

ལས་ཀའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་ ༡༢

རང་ལོ་༢༥ནས་༤༠བར་ཡིན་པའི་མཐོ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་ཞིག་བྱིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་དུ་འདི་ག་གདན་སར་མཁོ་བས་ན་ཐུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་འཁོར་ཁ་བྱང་ཐོག་བྲེལ་བ་ཡོང་བ་ཞུ།

Read More »

སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

དུས་ཡུན། ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༢།༡༠ ནས་ ༤།༣༠ ཚོགས་ཡུལ།   ཚོགས་ཁང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།   སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

Read More »

མཁན་པོ་ཁག
[show-team category='%e0%bd%a0%e0%bd%9b%e0%bd%b2%e0%bd%93%e0%bc%8b%e0%bd%a6%e0%be%90%e0%be%b1%e0%bd%bc%e0%bd%84%e0%bc%8d' layout='grid' style='img-rounded,img-white-border,text-center,img-above,3-columns,white-box-theme' display='photo,position,social,location,email,telephone,name,groups']
Show Buttons
Hide Buttons