གཙོ་ངོས། / ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རའི་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་དུས་ཚོས་རེའུ་མིག

ཁམས་སྒར་འབྲུག་མཐོ་སློབ་དྷརྨ་ཀཱ་རའི་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་དུས་ཚོས་རེའུ་མིག

ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད། ༥།༠༠། བཞེང་རྒྱུ།
;;       ;; ༥།༣༠། ལུས་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ།
;;       ;; ༦།༠༠། རང་སྦྱོང་།
;;       ;; ༧།༠༠། ཞོགས་ཇ་བཞེས་རྒྱུ།་
;;       ;; ༨།༠༠། འཛིན་གྲྭ་འཚོག་རྒྱུ།
;;       ;; ༩།༣༠། གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་།
;;       ;; ༡༠།༠༠། འཛིན་གྲྭ་འཚོག་རྒྱུ།
;;       ;; ༡༡།༠༠། ཟུར་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་འཚོག་རྒྱུ།
ཉིན་གུང་། ༡༢།༠༠། གུང་ཚིགས་བཞེས་རྒྱུ།
༡༠ ཉིན་རྒྱབ། ༢།༠༠།་ སྐྱོར་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ།
༡༡ ;;      ;; ༣༠།༠༠། གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་།
༡༢ ;;      ;; ༣།༣༠། རང་སྦྱོང་།
༡༣ ;;      ;; ༤།༠༠། ཆོས་ར་འཚོག་རྒྱུ།
༡༤ ཕྱི་དྲོ། ༥།༠༠། རང་སྦྱོང་།
༡༥ ;;   ;; ༦།༠༠། དགོང་དྲོའི་ཞལ་ལག་བཞེས་རྒྱུ།
༡༦ ;;    ;; ༧།༠༠། དགོང་ཚོགས།
༡༧ ;;     ;; ༧།༣༠། ཆོས་ར་འཚོག་རྒྱུ།
༡༨ དགོང་མོ། ༩།༠༠། རང་སྦྱོང་།
༡༩ ;;      ;; ༡༠།༠༠། གཟིམ་རྒྱུ་བཅས་སོ། །

 

 

Show Buttons
Hide Buttons