གཙོ་ངོས། / སློབ་དགེ།

སློབ་དགེ།

མཁན་པོ་བསམ་གཏན་ལྷུན་འགྲུབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོར་བསླབ་པ་མཐར་ཕྱིན།
༢༠༡༦ ལོར་ཆོས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས།
༢༠༡༧ ལོར་ཟངས་དཀར་འབྲུག་དགོན་ཁག་ཅིག་ཏུ་ཆོས་དགེ་རུ་ཕེབས།
༢༠༡༨ ལོ་ནས་བཤད་གྲྭའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་དགེ་དང་གཟིགས་རྟོག་གནང་མུས་ཡིན།

སློབ་དཔོན་མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོར་སློབ་ཞུགས་གནང་བ་དང་ལོ་ཤས་ཀྱི་རིང་བཤད་གྲྭར་སྐྱོར་ཁྲིད་གནང་།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ལོར་འཛིན་གྲྭ་མཐར་ཕྱིན།
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོ་ནས་བཤད་གྲྭའི་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དུ་ཕེབས།

དགེན་སྲིད་རྒྱལ་དོན་འགྲུབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོར་ཁམས་སྒར་གྲྭ་ཚང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་།
༢༠༡༨ ལོ་ནས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་དགེ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན།

Show Buttons
Hide Buttons